Radonmätning samlar värdefulla data för din hälsa

Röj undan risken att drabbas av cancer och trötthet – se till att din bostad är radonfri! Att mäta radon är viktigt ur hälsosynpunkt. Frisk luft i bostaden är hälsofrämjande och ger ett högre välbefinnande. Du kan inte upptäcka radonet. Det är en radioaktiv, lukt- och färglös gas som smyger sig på och inte märks om man inte mäter för att finna den.

Mät radon och håll dig frisk

Långvarig exponering av radon kan göra att du drabbas av lungcancer. Om du röker är risken ännu större. Sambanden är klarlagda i flertalet undersökningar. Som exempel andas en tvåbarnsfamilj ungefär 20 liter luft per minut och du själv som vuxen person drar i dig 6 liter i minuten. Det finns en hög medvetenhet om behovet att äta bättre och att motionera, men det är sällan man tänker på luften som vi inandas. Om du vill mäta radon kan du kontakta en av de många aktörer som utför mätningar, en av de allra bästa är https://radea.se/ som är erfarna och mycket professionella.

Mät med smart radonteknik

Du kan beställa denna smarta teknik direkt på https://radea.se/ – du erhåller mätdosorna och sätter upp dem för att de ska samla data. Syftet med en radonmätning är att kontrollera att radonhalten i din bostad inte överstiger den referensnivå på 200 Bq/m3 som anges i strålskyddsförordningen. Bq betyder Becquerel per kubikmeter luft inomhus. 1Bq/m3 betyder också att en atom faller sönder per sekund i en kubikmeter luft.

En mätning visar om radonhalten i din bostad är högre än den referensnivå som gäller, det vill säga 200 Bq/m3. Om insamlad data visar att radonhalten är högre än referensnivån ska man vidta åtgärder för att sänka radonhalten till rimlig nivå. En mätningsperiod ska pågå under två till tre månader. Vinterperioden är idealisk för att utföra mätningar, oktober till april är en utmärkt period – under ” eldningssäsongen”. Detta ger en mycket bra kvalitet på mätningen eftersom man håller fönster och dörrar stängda. Mätningens kvalitet påverkas också av mätningens längd, ju längre mätning desto noggrannare blir den.

Mätprotokoll och mätpuckar – spännande teknik

Mätningen sker oftast i utrymmen där familjemedlemmarna vistas mest, det är här man vill kontrollera luften. Man mäter vanligtvis inte toalett och klädkammare till exempel. Det första man gör är att fylla i ett mätprotokoll. Här finns all information om hur dosan är placerad samt en del information som behövs. Mätningen startar så fort du tar ut mätpuckarna. Om du använder programmet från https://radea.se/ för mätning går det snabbt och enkelt och du kan också ringa dem och be om goda råd eller support.

Egenkontroll för fastighetsägare

Radonmätningar ska vara vardagsmat för dig som är fastighetsägare. Detta är en slags egenkontroll som fastighetsägaren är skyldig att ha en rutin och kontrollfunktion för eftersom den påverkar de boendes hälsa. Miljöförvaltningens rekommendation är att man ska radonmäta vart 10:e år för att föregå läckor som kan uppstå då en äldre byggnad blir otät. Efter ombyggnation eller exempelvis stambyten och förändringar av ventilationssystemet bör man också utföra en radonmätning.

Radonmätning är en smart och spännande teknik som fyller en viktig funktion, med en bra partner som https://radea.se/kan du upprätta ett program som fungerar löpande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *