Lär ditt barn att använda en dator

Det råder ingen tvekan om att datorer är en del av vårt samhälle och det innebär att grundläggande datorkunskaper är ett måste, även för barn. I dagens teknikdrivna samhälle använder man datorer till väldigt mycket och allt fler saker utförs nu online. Det handlar inte bara att lära sig använda Word och andra klassiska datorprogram, utan även att kunna studera på distans. Det är t.ex. inte ovanligt att vissa skolor erbjuder bärbara datorer till eleverna, alternativt surfplattor eller möjlighet att utföra arbeten på den privata datorn i klassrummet.

Även om allt fler barn blir introducerade till teknikens värld tidigt är det fortfarande många som saknar de grundläggande kunskaper som krävs för att klara av att hantera en dator, men som förälder eller lärare kan du hjälpa barnet att komma igång snabbare. Här nedan har vi listat smarta knep och vägledning som du kan använda dig av.

Steg 1: Starta datorn

Det första steget i att förstå en dator är genom att kunna starta den. Förklara var komponenterna sitter och var strömbrytaren finns. Lär barnet hur man slår på en dator, hur man använder sig av musen och vad tangentbordet är till för.

Steg 2: Skapa en personlig profil

Ditt barn behöver inte förvirras av avancerade bokföringsprogram och andra program som inte kommer användas. Skapa en egen profil till barnet och ta bort allt överflödigt. Internet och Word är oftast tillräckligt.

Steg 3: Användande

Gå tillsammans igenom hur man använder sig av ett tangentbord, vad knapparna betyder och hur man öppnar/stänger dokument. Just användandet av musen kan vara extra svårt, så lägg extra fokus på detta i början. Att lära sig använda en sökmotor som Google är också ett bra första steg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *